wie zijn we?

De Lodenhelrun werd in 2008 opgericht als een recreatieve survivalrun. Sinds 2015 is de Lodenhelrun een stichting.

Vele inwoners van Feanwâlden/ Feanwâldsterwâl zijn betrokken bij deze stichting, als deelnemers of vrijwilligers. Daarnaast wordt de stichting ondersteund door vele sponsoren waardoor het evenement gerealiseerd kan worden.

Bestuur
Ype de Haan                      Voorzitter
Anita van der Lei                Penningmeester
Marijke Oosterbaan            Secretaris
Abe van Zwol                    Algemeen bestuurslid
Anneke Broersma              Algemeen bestuurslid
Wytze Veenstra                 Algemeen bestuurslid
Hielke Jan Boorsma           Algemeen bestuurslid

Sponsorcommissie
Anneke Broersma
Hielke Jan Boorsma
Klaske van der Land
Riek Everts

Bouwcommissie
Abe van Zwol
Berend Castelein
Hendrik Veenstra
Ype de Haan
Siebe Anne Meirink
Wytze Veenstra
Aan van Kammen